Globalno segrevanje je ena izmed tem, pri katerih imam od večine nekoliko drugačen in skeptičen pogled na zadevo. Podobno mnenje imam tudi o vremenskih ujmah, kot so poplave, suše, snežni zameti, žledolomi,… ter z njimi povezanimi številnimi dognanji, koliko so

Read more