Primož Kozmus je svoje ime izpostavil v dobro vseh športnikov, ko je podal izjavo, da namerava končati svojo kariero, če se status športnika ne uredi. Sicer se ne strinjam z njegovo izjavo o mesečnem nadomestilu v višini dveh bruto plač,

Read more