Zavinek je majhna vasica na Dolenjskem v bližini Škocjana, katero krajani vsako leto tradicionalno odenejo v praznično podobo. Lučke niso le napeljane po strehah, fasadah, vendar so iz njih oblikovane različne figure in vsako leto okrasitev pritegne okoli 12.000 obiskovalcev.

Read more