V skoraj vsakem TV/radio oglasu se že pojavi spletni naslov, na katerem si lahko ogledate dodatne informacije, oglaševanje je napram ostalim medijem v velikem porastu, obširnost ne pozna meja, ogromno literature, novice, komunikacija, televizija, telefonija, 101 informacija, zemljevidi, bančništvo, …

Read more