Da si je Peter Dežman nezakonito prilastil moj dizajn sem pisal v zapisu Kraja spletne strani in dizajna ter I got fucked up. Po posredovanju in kontaktiranju pravnih subjektov preko katerih je Dežman deloval sem dosegel željeno, t.j. umaknitev avtorskega

Read more