Tag: "Delo"

Spletna stran sd-asi.com

www.sd-asi.com je spletna stran, s katero sem se ubadal zadnjih dni. Gre za spletno stran Športnega društva Asi, katero je aktivno že od davnega leta ’95. Z mojega vidika bi bila spletna stran nekoliko bolj enostavna, vsaj kar se menijev

Read more

Pregledovanje novic na portalih

Pregledovanje novic na spletu kaj hitro zavzame precej časa, še posebej ko je potrebno izluščiti nam zanimive in pomembne. Spletni portali napišejo tudi več sto novic na teden in če bi prebrali vse, bi se vam verjetno zmešalo. Vsak ima

Read more

Clipping medijev

Clipping, Clipping, Clipping. Clipping je izraz, ki predstavlja selektivno spremljanje medijev po vnaprej določenih kriterijih, prilagojenih specifičnim potrebam naročnikov. Čemu spremljanje medijev? Da je podjetje seznanjeno kaj se o njih v medijih govori, kako je z njihovo konkurenco ter ali

Read more