Sestr’ca Mia in nekaj njenih sošolk skupaj izdelujejo raziskovalno nalogo na temo analgetiki za Krkine nagrade, katerih namen je spodbuditi mlade, dijake in študente k ustvarjalnemu in raziskovalnemu delu. Kaj so analgetiki? Analgetiki so zdravila, ki lajšajo tako blažje kot

Read more