Nekaj dni nazaj sem v sklopu Študentske organizacije organiziral ogled garažne hiše pod Kongresnim trgom; zanimanje na fakulteti pa je bilo precejšnje, saj so bila vsa mesta zapolnjena praktično v nekaj urah.

Garažna hiša se gradi že lep čas in trenutno so z deli že proti koncu, končana pa naj bi bila junija. Datum se je, kar je verjetno že vsem znano, vedno znova prestavljal, največ pa so k temu pripomogli arheologi, saj so našli neverjetno veliko ostankov iz pradavnin. Zanimivo je dejstvo, da bo sama garažna hiša tlorisno pokrivala le del, kjer so že bili parkirni prostori, neposredno pod parkom pa bo zgolj uvoz/izvoz (priložena skica). Posebnost gradnje te garažne hiše je, da so jo gradili od zgoraj navzdol – temelje oz. temeljno ploščo so napravili na koncu. Ponavadi so le-te grajene od spodaj navzgor, torej da izkopljejo gradbeno jamo, jo zgradijo in nato s strani zapolnijo z materialom. Na Kongresnem trgu pa so najprej zgradili diafragmo, kasneje napravili zgornje nadstropje in nato v vsaki plošči pustili luknje (slika 7), skozi katere so prodirali po posameznih nadstropjih nižje. Zaradi takšnega načina gradnje je bilo potrebno tudi ogromno ročnega dela, saj nadstropja niso ravno namenjena večji mehanizaciji, temveč osebnim avtomobilom. Garažna hiša bo imela 5 nadstropij, v katerih bo na voljo 720 parkirnih mest, od tega določen del za okoliške stanovalce, najnižja kota garažne hiše pa je 17m pod površjem.

prednapenjanje kablov/plošče s silo 210 kN, ki bodo nosili obremenitve parkirišča in prireditev
vajnižja točka garažne hiše in ena izmed 10 lukenj skozi katere so kopali nadstropje nižje
vertikalni jašek