Gradnja predora Markovec predstavlja največji letošnji gradbeni projekt v Sloveniji, katerega je na razpisu dobilo podjetje CPM iz Maribora v sodelovanju z avstrijskim Alpine Bau. Povezoval bo traso Koper – Izola, projektna investicija pa je ocenjena na 65 milijonov evrov. Januarja letos je projekt začel teči, vendar na tisti dan je bilo gradbišče še popolnoma prazno, danes pa se spopadajo s kamninami že na vseh štirih mestih, tako z vzhodne kot zahodne kopljejo hkrati obe cevi predora. Napredovanje je z obeh strani različno, saj je na koprski strani nad predorom poseljeno območje in razstreljevanje zaradi motenja prebivalcev ni mogoče. Na vzhodni (koprski) strani so trenutno pri 326m dolžine izkopa, medtem na ko na zahodni (izolski) strani pri 590m. Predorski cevi povezuje 8 prečnikov, namenjene intervencijskim vozilom oziroma prehodu v sili.
Tehnični podatki predora Markovec:
  • dolžina: 2144m (desna cev), 2174m (leva cev)
  • širina predora: 7,7m (2×3,5m vozna pasova + 2×0,35m robna pasova)
  • vertikalna višina svetlega voznega profila: 4,7m
  • rok izgradnje: marec 2013