Predvidevam, da veliki večini bralcev bloga pa tudi samim študentom princip študentskih volitev ni ravno jasen, zato sem se odločil le-te opisati. Situacija je pač taka, da študentje mislijo, da so vsi projekti, ki se izvajajo na fakultetah samoumevni. Vendar vse to izvajajo študentje, ki so bili izvoljeni na študentskih volitvah oz. študentski svet. Veliko študentov tudi meša študentski svet (predstavniki letnikov) in študentsko organizacijio posamezne fakultete, vendar gre za povsem različna organa in pristope. Študentski svet  se recimo financira iz same fakultete in rešuje problematike študentov, medtem ko se študentska organizacija financira v večini iz ŠOU-a in skrbi za obštudijsko dogajanje.
Na študentskih volitvah redni študentje in ponavljalci volijo ekipo 6ih študentov, ki kandidira za izvolitev v upravni odbor študentske organizacije določene fakultete.
Naša ekipa se predstavlja pod imenom Most-ki, kateri smo v preteklosti že sodelovali s ŠOFGG-jem (študentska organizacija na naši fakulteti), pa čeprav nismo bili v upravnem odboru, kar, bi rekel, je primeren pokazatelj, da smo res pripravljeni delati v dobrobit študentov, da se nekaj dogaja na fakulteti. Smo politično neodvisna ekipa in smo vedno pripravljeni medse sprejeti nekoga, pa čeprav iz druge politične opcije, ki bi želel pomagati oz. izvajati projekte poleg nas. Dobre ideje morajo pasti na plodna tla in Most-ki stremimo k temu.

V ekipi Most-ki kandidiramo:

 • Janez Mikec (kandidat za predsednika)
 • Ditka Čakš (kandidatka za podpredsednico)
 • Kaja Bahor (interesno področje kulture)
 • Darko Pajević (interesno področje izobraţevanja in zalozništva)
 • Sašo Jokić (interesno področje športa, turizma)
 • Klemen Pahulje (interesno področje mednarodnega sodelovanja)


Katere projekte smo v preteklosti že izpeljali?:

 • glasilo Most (4x letno v nakladi cca. 1000 izvodov)
 • Gradbenijada (športne igre za vse študente nekdanje skupne države)
 • tečaje Autocada, Allplana
 • strokovne ekskurzije in izlete (München, Salzburg, Dunaj, …)
 • brucovanja in žure (božičkov, gregorjevo, …)
 • športne aktivnosti (smučanje, bungee, …)
 • energijske zajtrke, pust na FGG
 • slikanje letnikov

Video predstavitev naše ekipe:

  Ne mislim sedaj napeljevati študente Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, da naj obkrožijo našo listo B, vendar naj se odločijo po lastni presoji, katera ekipa se jim zdi sposobnejša. Če pa že bodo obkrožili Most-ke, so lahko prepričani, da bodo projekti izpeljani tako kot je treba in kot so v preteklosti že bili.

  Poleg nas na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo kandidirata tudi ekipi Preprosto oranžni ter Zbudi se, FGG [rumeni], njihovi člani pa zaenkrat do sedaj na fakulteti niso bili aktivni oz. izpeljali kakršen koli projekt, čeprav so bili povabljeni k sodelovanju z nami. Na tem mestu je takoj jasno, kam pes taco moli, saj predsednik in podpredsednik študentske organizacije prisostvujeta na sejah ŠOU-a, kjer se potem sprejemajo različne pomembnejše odločitve. Z različnim političnim kupčkanjem pa se nato lahko izpelje tudi razne “mutne posle”, tako kot so recimo med poletnimi počitnicami glavni akterji ŠOU-a z 10.000 € nameravali podkupiti glasovanje v študentskem parlamentu, a so jih pri tem zasačili kriminalisti…

  Študentske volitve bodo v torek, 26.10, in sredo, 27.10.2010; udeleži se jih, saj je morda ravno od tebe odvisno, kateri projekti se bodo na fakulteti izvajali!