Ker na obeh otokih (Lošinju in Cresu) ni površinskih vodotokov (izjema je izvirček v vasi Vodice), je Vransko jezero edini vir oskrbe s pitno vodo. Njen “okus” je precej drugačen od vode izpod naših slovenskih gričkov, nekako še za odtenek čistejši, brez velikih količin klora ter dodatnih kemikalij. Čeprav tudi doma večinoma pijem vodo in definitivno nimamo slabe, se mi ta iz vranskega jezera zdi še boljša. Od leta 1953 se s pomočjo črpalk voda dviguje v velik zbirni rezervoar, od koder je speljan vodovod po vsem otoku. Jezero, ki se nahaja v veliki kotanji pod vasjo Vrana, je kriptodepresija s površino 5,75 km2. V njem se nahaja okoli 200.000.000 m3 vode, ki se v jezero steka preko podmorskih kraških kanalov iz pogorja Učke. Jezero je bogato s sladkovodnimi ribami (jegulje, klini, ščuke, najgloblja točka pa se nahaja 61,5 m pod morsko gladino. Voda se iz Vrane preko poroznih kamnin v manjših količinah na številnih mestih izteka tudi v morje. Dostop do jezera je prepovedan. (vir)