Babine so manjša vzpetina na Cresu z morda 300 metrov nadmorske višine. Zjutraj se je bilo nekoliko težje vstati (beri pol sedmih), a je bil trud na vrhu nato poplačan z razgledom na eni strani vse do Pule na drugi pa Pag, Rab,… Pot vodi mimo v borovcih skritega, iz obdelanega kamna zgrajenega srednjeveškega samostana, katerega je že dobro načel zob časa. Vidovići pa so majhna, strnjena vasica nad Martinščico z le nekaj prebivalci, nekoliko odmaknjeni od obale. Ne znam si razložiti, kaj so lahko bili možni vzroki za naselitev »kar nekje«, namesto ob morju in tako možnem ribolovu, kar poleg ovčereje predstavlja primarni vir jedilnika.