kraj: Šentjernej
število prebivalcev: 1394
nadmorska višina: 185 m
koordinate: 45°50′19.98″N, 15°20′10.48″E

Občina Šentjernej
število prebivalcev: 6583
povprečna starost: 39,41 let
površina: 96 km2
število zidanic: okoli 900
župan: Franc Hudoklin

Šentjernej, ki je svoje ime dobil po cerkvi sv. Jerneja, je veliko gručasto naselje na jugozahodnem delu Krške kotline in je gospodarsko, kulturno in upravno središče Šentjernejske občine, ki se razteza na Šentjernejskem vršaju in v vzhodnem Podgorju. Šentjernej leži sredi Šentjernejskega polja na križišču cest proti Novemu mestu, Brežicam, Drči (Pleterje) in proti Dobruški vasi (priključek na avtocesto).

Skozi Šentjernej, ki se ob glavni cesti razširi v prostoren trg, teče potok Kobila, ki je nekdaj gnal več mlinov in zadružno elektrarno (1924 –1925), ki je že tedaj dala elektriko cerkvi, župnišču in še nekaj hišam. Šentjernej dobiva vse bolj mestno podobo, medtem ko je bil do začetka šestdesetih let 20. stoletja še pretežno kmečko naselje. Prevladujoče kmetijske dejavnosti so bile in še vedno so: poljedelstvo, vinogradništvo in živinoreja, v zadnjem času pa je kraj vedno bolj privlačen tudi za tehnološko industrijo.(vir: Petelinovi zapiski)

Občina Šentjernej je ena izmed redkih obmejnih občin, ki v nasprotju z ostalimi ne propada, temveč se izjemno hitro razvija, to pa se lahko delno vidi tudi v številnih novogradnjah stanovanjskih objektov, trgovskih centrov, storitvenih objektov kakor tudi odpiranju novih delovnih mest na področju industrije. Lahko se pohvalimo tudi s podatkom, da je nataliteta večja od mortalitete in se tako ni potrebno pretirano bati za naraščaj, se pa tudi že kar nekaj časa govori, da bi postali celo mesto. Največja konkurenca se bije na področju gostinstva, saj je v okolišukem radiju presenetljivo veliko okrepčevalnic. Občina vsako leto obeležuje tudi Jernejevo, praznovanje v počastitev svetega Jerneja, katerega se je definitivno vredno udeležiti.