Če z eno besedo opišem kamnolom Camberk: “Ta stvar je zelo velika.” Sprva je bila na tem mestu le luknja, kasneje so kopali in kopali in danes je izjemno velika zajeda naravnost v srce Gorjancev. Izgleda precej grdo, ko je sredi pobočja ena sama velika bela luknja, videti jo je možno celo iz Google Eartha. Počasi jim bo začelo zmanjkovati hriba, vrh so prekopali že nekaj let nazaj, zatorej so posledično začeli kopati tudi že v globino skalnatega prepleta apnencev in dolomitov.

V nasprotju z vso škodo in grdoto, ki jo kamnolom povzroča pa drži pa dejstvo, da Slovenija gradi in torej nekje potrebuje črpati material za vse svoje gradnje. Ko bi le lahko to storili nekje drugje, kjer bi bil  poseg v okolje manj očiten.