Marsikdo še danes živi v zmoti in prepričanju, da jadrnica pri svojem plutju zgolj izkorišča upornost njenega jadra, se pravi da veter piha striktno od zadaj. Ostali verjetno poznate dejstvo, da jadrnica lahko pluje tudi v nasprotni smeri vetra, ampak le malo kdo izmed vas pa ve zakaj.

Poanta zgodbe se skriva v klopčiču Bernoullijeve enačbe. Navezuje se na zakon o ohranitvi gibalne količine oziroma energije. Kot lahko vidite na spodnji sliki, zrak okoli napetega jadra potuje po daljši poti -> potuje z večjo hitrostjo -> ustvarja na zunanji strani jadra podtlak -> ker pa vemo, da sta hitrost ter tlak povezana v Bernoullijevi enačbi se na račun tega spreminja višina (ker je seštevek konstanten) oz. v našem primeru plutje jadrnice v stran, kot prikazuje rdeča puščica. Prikazana je slika manjše jadrnice, pri večjih je spredaj še eno jadro – genova, ki skrbi ravno za usmerjanje vetra ter obenem ustvarjanje pod in nadtlaka. Veliko dela pa na tem mestu opravi tudi kobilica, ki skrbi, da jadrnica pluje (ja, kdo bi si mislil). Brez nje ne bi mogli pluti proti vetru. Ona namreč vzpostavi nasprotno silo jadrom, nakar rezultanta je premikanje naprej oz. če gledamo glede na smer vetra poševno. Slika je simbolična