Iz šutdije ki jo je nraedil nkei porfesor iz Cambirdiga izahja, da slpoh ni vžano v kaškenm vsrtnem rdeu so čkre v nkei bsedi vžano je smao, da sta pvra in zdanja čkra na praevm msetu. Na pvri pgoled igzleda zleo knofuzno vdnear je mžono kjlub tmeu barti. Rzalog je v tem, da mžogani ne brejejo vaske čkre psoebej apmak bsedo kot cleoto.

Stara fora, novi osel. =)