Zadan cilj bo težko izpeljati. Miselnost o varovanju in ohranjanju okolja se že skriva v glavah mnogih posameznikov, medtem ko v nekaterih glavah ima visoko prioriteto, v drugih zgolj ždi nekje v podzavesti. Bolj kot le sama miselnost pa so tukaj pomembna dejanja. Marsikdo bi znal našteti vrste onesnaževanj, kaj bi morali storiti za ohranitev sveta okoli nas, le redko kdo pa se ob tem vpraša, kaj sam postori. Velika večina nič, z mislijo, da to delajo drugi namesto njih in njihov prispevan delež k temu ne bi bistveno spremenil številke.

Misli globalno, deluj lokalno

Poučen citat, ki bi se ga lahko z lahkoto držali čisto v vsakdanjem življenju. Vsak od nas bi lepo malo pred svojim pragom pometel, kar nato v uspeh ne bi mogli dvomiti. V Sloveniji pa se ta teorija podira na žalost že na samem začetku. Nivo socialnega in pa okoljevarstvenega “kapitala” je po mojem mnenju zaenkrat še prešibek, da bi ljudje resno zagrabili za stvar. V teh pogledih smo žal skoraj svetlobna leta za Skandinavci, ki imajo zadeve razčiščene kot se šika.

Ponovna uporaba/predelava materialov, ločeno zbiranje odpadkov ipd. je nekaj popolnoma konfornega v skandinavskih državah, medtem ko se naša družba šele navaja na vse to. Imamo sicer ekološke otoke (rdeči, zeleni in rumeni kontejnerji), ki stojijo tu pa tam, vendar je politika taka, kot sem že omenil, da imajo le funkcijo navajanja prebivalstva na ločeno zbiranje. Po pridobljenih informacijah polne koše na centru za ločeno zbiranje odpadkov pregledajo ter se odločijo ali bodo odpadke reciklirali ali ne (ti potujejo potem tako kot vsi ostali odpadki na deponijo). Za recikliranje je potrebna popolna ločitev odpadkov skoraj na prafaktorje, medtem ko vemo, kaj npr. se vse nahaja v košu za “steklo” (mnogo drugih/napačnih odpadkov), je to dodatno ločevanju na zbirnem centru precej zamudno. Zatorej sem mnenja (lahko da je tudi napačno), da za enkrat ločevanju in recikliranje še ni na nivoju (v zbirnem centru bi samo ločevanje opadkov pobralo preveliko časa), kriva pa je družba, ki sama še premalo natančno ločuje odpadke.


In še in še bi lahko našteval, a kaj ko perečim situacijam ne bi bilo kraja. Zapisal sem le nekaj iztočnic o katerih bi se dalo naprej debatirati.