Res, da je minilo že kar nekaj časa odkar je bila ta ekskurzija izvedena in ker sem ravno obdeloval malo video, dajem tudi širši publiki na v pogled, kako smo se imeli na Dunaju. Vsako leto SEŠTG s pomočjo Sveta staršev SEŠTG in sponzorjev organizira dvodnevno nagradno ekskurzijo za dijake, ki so s svojim delom pripomogli k ugledu in kvaliteti šole. Seznam dijakov kot tudi destinacija nagradne ekskurzije ostaneta skrivnost do približno enega tedna pred samo ekskurzijo. Letos se je na spisek uvrstilo 42 dijakov (od tega le 4 dijakinje), ki so v spremstvu sedmih spremljevalcev odšli na dvodnevno strokovno ekskurzijo v mesto znanih glasbenih umetnikov, slikarjev, arhitektov in kiparjev, na Dunaj. Mesto je res vredno ogleda!